????? ?????

 ????? ?????

Dalam bahasa Sunda dikenal istilah ????? ????? untuk hujan yang disertai dengan matahari yang terik. Ketika ????? ????? biasanya terlihat pelangi.

Postingan Terkait