Kalakay Budah

kalakay budahKalakay Budah ‘Daun Kering’ adalah kumpulan sajak karya Yous Hamdan. Kumpulan sajak tersebut diterbitkan di Bandung pada tahun 1994 bulan Desember oleh CV Geger Sunten Bandung.

Dari segi fisik, Kalakay Budah terdiri atas 65 sajak. Salah satu diantara kumpulan sajak tersebut dijadikan judul kumpulan sajak yaitu Kalakay Budah ‘daun kering, busa’. “Kalakai Budah” menggambarkan seorang aku lirik yang hidupnya seperti kalakai ‘daun kering’ yang mudah terbawa angin. Selain disamakan dengan kalakai, aku lirik dalam sajak “Kalakai Budah” juga diumpamakan sebagai budah ‘busa’ yang ringan yang ngaleong ampul-ampulan ‘mengalir timbul-tenggelam terbawa gelombang’. Dengan demikian, “Kalakai Budah” menggambarkan seseorang yang tidak memiliki pegangan dan tujuan hidup. Untuk lebih jelasnya berikut akan dikutipkan sajak “Kalakai Budah

Angin ka mana nebak             angin ke mana bertiup
Kuring kalai                              aku daun kering
Ditundung tangkai                  ditutupi tangkai
Ngaleong umbul-umbulan     tertiup membumbung

Cai ka mana palid                    air ke mana ngalir
Kuring budah                           aku busa
Ilang jugjugan                          tiada tujuan
Ngaleong ampul-ampulan      terbawa arus timbul-tenggelam

Caah ka mana ngamprah       banjir ke mana-mana
Kuring sarah                            aku sarah
Nilar akar                                 kena akar
Ngoleab ampul-ampulan       tampak timbul-tenggalam

Postingan Terkait