Kuliah Kesusastraan Bandingan XX Mastera

 Kuliah Kesusastraan Bandingan XX Mastera

Kuliah Kesusastraan Bandingan (KKB) XX Majelis Sastra Asia Tenggara (Mastera) merupakan bagian dari kegiatan Majelis Sastra Asia Tenggara (Mastera) yang beranggotakan Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand. Kuliah ini bertujuan untuk memahami pemikiran yang mendasari kegiatan sastra dan juga kritik sastra. Dasar pemikiran tersebut memainkan peranan yang penting dalam proses perkembangan kesusastraan di negara anggota Mastera. Kuliah ini juga penting untuk memperoleh gambaran perkembangan sastra di negara anggota Mastera.

Tema KKB XX kali ini ialah “Problem Konseptual Sastra Bandingan”. Kuliah ini diselenggarakan secara berseri di negara Brunei, Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Pada tahun 2017 ini penceramah utamanya ialah Drs. Maman S. Mahayana, M.Hum. Ia merupakan pakar Sastra Indonesia dari Universitas Indonesia. Di Indonesia, KKB dilaksanakan di Hotel Travello, Bandung, pada tanggal 6 November 2017, setelah sebelumnya dilaksanakan di Singapura (14 Oktober 2017) dan Brunei (4 November 2017). Penyelenggaraan KKB di Malaysia akan dilaksanakan pada 21 November 2017.

Di dalam KKB di Indonesia disampaikan juga makalah kunci tentang peran Mastera dalam pengembangan dan pembinaan sastra dalam konteks di Indonesia. Makalah kunci disampaikan oleh Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum. (Kepala Badan Bahasa, Kemendikbud). Selain itu, disajikan juga makalah pendamping oleh Dr. Yulianeta dari FPBS UPI yang memaparkan contoh-contoh penerapan konsep sastra bandingan dalam kajian sastra.

KKB XX di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud bekerja sama dengan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPI, Bandung. KKB XX di Bandung dihadiri oleh 170 peserta yang terdiri atas mahasiswa, dosen, guru, sastrawan, dan peminat sastra. Hadir pula perwakilan dari Mastera-Malaysia.

Postingan Terkait