Lini Masa

 Lini Masa

Mistis pekan ini menyajikan padanan istilah timeline, yaitu lini masa. Lini masa adalah gambaran peristiwa penting secara linear dalam subjek tertentu, ditampilkan dalam urutan kronologis.

Sahabat, mari kita utamakan bahasa Indonesia.

Postingan Terkait