Pulasara

 Pulasara

istilah ???????????? sudah lazim digunakan untuk proses mengurus jenazah, seperti memandikan dan mengafani jenazah. Di rumah sakit lazim juga ada unit pemulasaraan jenazah. Kata ???????? berasal dari bahasa Sunda dan sudah tercatat KBBI. Namun, utk menyebut profesi pemulasaraan jenazah belum lazim digunakan kata ??????????, ada istilah palang hitam yang digunakan untuk konsep tersebut. Berdasarkan paradigma pembentukan kata dan istilah, kata ?????????? sudah tepat digunakan untuk profesi atau orang yang melakukan pemulasaraan.

Postingan Terkait