Tags : Undang-Undang Sisdiknas

REGULASI

1. UNDANG-UNDANG

=== Menu ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia yang relevan dengan tugas dan fungsi Balai Bahasa. Rujukan utama setiap undang-undang adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang Selengkapnya